Kaya Ko: Short Film

Ang maikling pengikulang ito ay isinagawa nila Czarina Piscasio, Angelo De Vera, Sairah Dofredo, Babylyn De Villa, Aarhon Limpiado, JD Itumay, Glaizel Tarun at Kaye Marfil.

Advertisements

The Anecdotes in Nelson Mandela’s Life

Nelson Mandela is the first black president of South Africa. His journey to reach his position was not easy. He was imprisoned for twenty seven (27) years however this eventually led him to be a Nobel Peace Prize winner in the year 1993 for his efforts to eliminate the apartheid system.

People like John Carlin, Jessie Duarte, John Simpson, and Matt Damon have witnessed Mandela’s humility and good will.

  • John Carlin: A chief editor; Witnessed how kind Mandela was towards a secretary from the previous apartheid government system.
  • Jessie Duarte: Witnessed Mandela’s thoughtfulness towards the hotel staff whom he didn’t want to disrespect since he mends his own bed.
  • John Simpson: Witnessed Mandela’s mysteriousness. He was not sure if Mandela was being serious or making a joke during a talk conference in Simpson’s school.
  • Matt Damon: An actor who noticed how kind Mandela was towards his children.

There are many more anecdotes about him describing how he is as a president and as a person. But one thing is for sure, Mandela was kind and loving towards his people; black or man.


 

This was translated by Faith Santos. Originally written by Babylyn De Villa & Sairah Dofredo.

Filipino Version: https://anglibronilola.wordpress.com/2018/01/29/mga-anekdota-sa-buhay-ni-nelson/#more-38

Nelson Mandela’s Biography: https://www.biography.com/people/nelson-mandela-9397017

Kalayaan

Kalayaan, kalayaan.

Tunay nga ba ang kalaayan,

O isang kathang isip lamang?

Kalaayan, kalayaan.

Bakit di kita namamalayan?

Bakit di namin makamit ang iyong tunay na anyo?

Bakit tila ikaw ay napapalayo?

Kalayaan, kalayaan.

Anne of Green Gables

There were two siblings named Marilla and Matthew who live on their own farm; Green Gables. Since they were both old, not married and have no children of their own, they decided to adopt a male child to help around the farm.

However, while Matthew was waiting at the train station for their adopted child, a young girl at the age of eleven with red hair, worn out luggage and dirty clothes stepped out. Instead of the male they adopted, it was a female. Her name was Anne Shirley.

Due to her talkative and kind nature, Matthew told Marilla if they could take her in as their own. Marilla had doubts at first, but she eventually agreed. Anne is a cheerful child even though she is an orphan. She is positive, generous, and very imaginative. She never had a real friend before she arrived at Green Gables.

Read more

Nyaminyami: The River God of Zambezi

Nyaminyami is a well known and respected water god of the people from the Tonga tribe, who believe that the deity has been kind to them in times of hardships. He lives peacefully alongside his lovely wife, however everything changed when the government decided to build the Kariba dam. It is said that this dam was to be built beside the giant rock, which is believed to be the home of Nyaminyami.

The Tonga people feared this built for they believed it would anger their deity, and so they warned and talked to the workers to stop the build. Instead of believing their warnings, the workers just laughed. They proceeded with the build by first evacuating all the people to higher ground and uprooting thousands of trees.

Read more

Macbeth: Synopsis

The tragic story of Macbeth first starts off with two generals of Scotland; Macbeth and Banquo, coming home from a battle. Yet there suffering begins when they encounter three witches. These three witches have told their prophecy; that Macbeth will be the king yet Banquo will inherit the crown.

Macbeth wondered how he would be king, and so he consulted his wife, Lady Macbeth, to help solve his problem. She on the other hand proposed that they must kill the current king; King Duncan, in order for Macbeth to be king. Thus it had happened according to the witches’ prophecy, and the current king is now Macbeth.

Meanwhile, the previous king’s sons; Malcolm and Donalbain, fled the kingdom fearing for their lives. Malcolm had fled to England, while Donalbain continued to Ireland. Concurrently one of King Duncan’s trusted men, Macduff, had become suspicious of Macbeth and his wife, and he began to spread the allegations like wildfire. When Macbeth found out of this news, instead of having Macduff to be killed, he had ordered the execution of his wife, Lady Macduff and their children.

Read more

Mga Anekdota sa Buhay ni Nelson Mandela

Si Nelson Mandela ang kaunanhang pangulong itim ng South Africa. Hindi madali ang pinagdaanan ni Mandela bago siya maging pangulo, nariyan ang pagkakabilanggo niya ang dalawampu’t pitong taon at sa pagkakabilanggo niyang yun din ang naging daan para magawaran siya ng isang Nobel Peace Prize noong 1993 para sa kanyang nagawa upang ipabagsak ang sistemang apartheid para sa kanilang bansa nang walang karahasang nangyayari.

Sina John Carlin, Jessie Duarte, John Simpson, at Matt Damon ay isa sa mga maraming taong nakasaksi at nakakita kung gaano kabait at mapagmahal si Mandela para sa kanyang bansa at sa lahat ng tao, puti ka man o itim.

Read more

Si Anne ng Green Gables

May dalawang magkapatid na nangangalang Marilla at Matthew na naninirahan sa kanilang sakahan, ang Green Gables. Dahil matanda na sila, walang asawa’t walang anak, ay naisipan nilang umampon ng isang batang lalake na makakatulong sa kanila magtrabaho sa kanilang sakahan.

Ngunit, sa paghihintay ni Matthew sa istasyon ng tren para sa kanilang inampon na bata, isang batang babaeng edad labing isa, may pulang buhok, lumang bagahe at maduming damit ang dumating, imbes na sa isang lalaki. Siya ay si Anne Shirley.

Dahil sa pagiging madaldal at kagandahan ng ugali ni Anne ay sinabi ni Matthew kay Marilla na kung pwedeng kupkupin na lamang nila ito. Sa una’y nag-alangan si Marilla ngunit sa huli ay sumang-ayon na siya. Si Anne ay isang napakamasiyahing bata kahit na siya ay ulila na. Siya ay positibo, mapagbigay at napakalawak ng imahinasyon. Nung una’y wala pa siyang naging totoong kaibigan bago pa siyang pumunta ng Green Gables.

Ngunit, isang araw ay nakilala niya si Diana Barry at sila ay naging matalik na magkaibigan. Sa eskuwelahan ay may isang lalaki na nagngangalang Gilbert Blythe na lubos na kinaiinisan ni Anne sapagkat lagi nitong inaasar si Anne tungkol sa kanyang pulang buhok. Sinisigawan ni Anne si Gilbert sa tuwing hinihila niya ang tirintas nito. Ito ang naging simula ng kanilang matinding tunggalian laban sa isa’t-isa.

Sa paglaki ni Anne ay mas lalo siyang nagiging seryoso patungkol sa kanyang pag-aaral. Napansin siya ng kanyang guro na si Bb. Stacy dahil sa kanyang talino at hinihikayat niyang sumali sa isang grupong naghahanda para sa isang entrance exam sa Queen’s Academy. Dahil sa kanyang pagpupursigi ay nakuha niya ang Avery Scholarship na kung saan ay magkakaroon siya ng pera upang makapag aral sa isang apat na taong kurso sa kolehiyo.

Bitbit ang magandang balita, umuwi si Anne sa Green Gables upang masabi ito kela Matthew at Marilla. Ngunit, sa pagdating niya, naabutang inatake sa puso si Matthew at pumanaw na. Nang malaman din ni Anne na halos bulag na si Marilla ay napagdesisyonan niyang manatili nalang sa Green Gables, alagaan si Marilla at isuko na lang ang kanyang scholarship.

Nang mabalitaan ni Gilbert ang pangyayari, isinuko niya ang kanyang trabaho bilang isang guro upang makuha ni Anne ang puwesto niya. Sa huli ay naging matalik na magkaibigan sila Anne at Gilbert. Si Anne naman ay nanatili paring positibo patungkol sa kanyang hinaharap.

Read more

Nyaminyami: Ang Diyos ng Ilog Zambawi

Si Nyaminyami ay isang kilala at ginagalang na diyos ng mga tao sa tribo ng Tonga, na pinaniniwalaang naging mabait sakanila noong mga panahon na sila’y naghihirap. Siya ay naninirahan ng payapa kasama ang pinakamamahal niyang asawa. Ngunit ang lahat ay nagbago nang magpasiyang magtayo ang pamahalaan ng isang dam sa Kariba. Sinasabi na ang dam ay itatayo sa mismong tabi ng malaking bato na pinaniniwalaang bahay ni Nyaminyami.

Ikinatakot ito ng mga Tonga na baka magalit ang diyos, kaya naman ay nakiusap at binabalaan nila ang mga manggagawa na itigil nalang ang paggawa ng dam. Ngunit ay pinagtawanan lang sila. Sinimulan na nila ang gawain sa pamamagitan ng paglipat ng mga mamamayan sa mas mataas na lupain at pagputol sa libo-libong mga puno. Isang araw ay biglaang bumagyo at resulta nito ay isang napakalaking baha na nagsira sa bahay ng marami at pumatay sa mga hayop. Pinaniniwalaan na ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito ay ginawa ni Nyaminyami. Sa kabila ng kaganapan, ang mga dayuhan ay patuloy sa pagtatayo ang dam. Mas tumindi ang galit ni Nyaminyami at bumaha nanaman ulit, pero ngayon ay mas lumakas ito kumpara sa nangyari noon. Maraming mamamayan ang namatay kasama nang ibang manggagawa. Muling pinaniniwalaan ng mga tao roon na ang mga pangyayaring ito ay dulot sa matinding galit ni Nyaminyami dahil sa pagtatayo ng dam at sinasabing naiwan ang kanyang pinakamamahal sa asawa sa kabila ng dam.

Kahit anumang pakikiusap ang gawin ng mga Tonga at kabiguan na nararanasan ay patuloy parin ang pagtatayo ng dam hanggang, sa wakas, ay natapos na ito. Ang rebulto ni Nyaminyami ay itinayo, sa itaas na bahagi ng ilog Zambezi, bilang respeto sa diyos. Ang mga Tonga naman ay patuloy na naninirahan sa taas na bahagi ng ilog at narararamdaman ang minsa’y panginginig ng lupa sa paligid. Naniniwala sila na galit parin si Nyaminyami at pilit na gibain ang dam para mabalik sakanya ang kanyang asawa. Kagustuhan man ng mga Tonga na mabalik ang asawa niya ay umaasa parin sila na sana ay hindi siya magtagumpay dito dahil alam nilang magiging mapangwasak ang resulta nito.

Read more