Hello, how are you all? Welcome to Grandmother’s Book. (Kamusta sa iyong lahat. Maligayang pagdating sa Libro ni Lola)

What is Grandmother’s Book? (Ano ang Libro ni Lola?)

~ Grandmother’s Book is a blog spot created by selected students of APEC Schools V.Luna. This website helps raise awareness and spread knowledge about certain stories, translated in both English & Filipino. (Ang Libro ni Lola ay isang blog na ginawa ng mga piniling estudyant ng APEC Schools V.Luna. Itong website ay makakatulong maikalat ang kamalayan at kaalaman tungkol sa iba’t-ibang kuwento, naisinalin sa wikang Ingles at Filipino)

Why is it named Grandmother’s Book? (Bakit ipinangalan na ‘Libro ni Lola’?)

~ We named it Grandmother’s Book since the stories we will talk about are stories told during the time of our elders. (Ipinangalan namin ito dahil ang mga kuwento na aming iuugnay ay ikinuwento noon panahon ng aming lolo at lola)

As a reader, what can we do? What may we contribute? (Bilang isang mambabasa, ano ang aming puwedeng magawa?)

~ As a reader, you may help us spread these stories via social media. You may also contribute by commenting and leaving down suggestions, creative criticisms and feedbacks. (Bilang isang mambabasa, maaaring kayong makatulong sa pamamagitan ng pagkakalat ng aming blog gamit ang social media. Maaaring rin magiwan ng komento o magiwan ng isang mensahe sa amin.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s