Ang trahedyang kuwento, Macbeth, ay nag nagumpisa nung may dalawang heneral ng Scotland na kakagaling lang sa digmaan na si Macbeth at Banquo. Ang pagdurusa nila ay nag umpisa nung makilala nila ang tatlong manghuhula. Sinabi ng tatlong manghuhula na si Macbeth ang magiging hari, subalit nasa lahi ni Banquo ang magiging tagapagmana ng korona. 

Si Macbeth ay lubusang nagisip kung papaano sya magiging hari, kaya siya at ang asawa niya na si Lady Macbeth ay nag-munakala na patayin ang pinuno na si Haring Duncan. Nakitil ang hari, tapos ang naging hari naman si Macbeth katulad ng sabi ng tatlong manghuhula. Ang mga anak ng hari na si Malcom at si Donalbain ay umalis ng kanilang kaharian sa takot. Si Malcom ay nagtungo sa England at si Donalbain ay sa Ireland. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ng hari na si Macduff ay nagkakalat ng ditsong na si Macbeth at ang kanyang asawa ay ang pinaghihinalaan na pumatay kay Haring Duncan.

Nung malaman nito ni Macbeth ipinautos niya na patayin ang asawa ni Macduff na si Lady Macduff at ang kanilang anak. Nung malaman nito ni Macduff siya’y nagtungo sa England para sabihin kay Malcom na si Macbeth ang pumatay sa ama niya. Si Malcom ay naghiram ng sampung libong sandatahan para ipalugso ang pamumuno ni Macbeth. Sa kabilang kamay, si Macbeth ay pinuntahan ang tatlong manghuhula para malaman kung papaano nya iwasan ang pagkabigo nya. Sinabi nila sa kanya na di sya mamatay pag ang tumok ng Birnam Wood ay wala sa harap ng kastilyo niya at wala rin makakapatay sa kanya pag di iniluwal galing sa sinapupunan ng kanyang ina.

Subalit, ang hukbo ni Malcom ay nagdala ng sanga galing sa Birnam Wood. Ang suliranin ni Macbeth ay wala nang solusyon, winalat ng hukbo ni Malcom ang kastilyo ni Macbeth. Si Macduff naman ay linaban si Macbeth, subalit namatay si Macbeth dahil si Macduff ay pinanganak gamit ang paraan na tawag Cesarean na kung saan binubuka ang pinaka sinapupunan ng babae para kunin ang bata. Si Malcom at ang kanyang hukbo ay nagwagi at siya na ang naging bagong hari ng Scotland.

Talasalitaan

 1. Tumok: Kagubatan
 2. Munakala: Isip
 3. Ditsong: Usapan
 4. Bigo: Talo
 5. Kastilyo: Malaking gusali na pinatibay para pang proteksyon
 6. Suliranin: Problema
 7. Kitil: Matay
 8. Walat: Wasak
 9. Sandatahan: Sundalo
 10. Pinaghihinalaan: Suspicion
 11. Lugso: Itumba

Pananaw sa Pagsusuring Pampanitkan

Ang panitikang ito ay maganda, dahil nakaparami ang mga simbolismo na matatagpuan dito. Subalit, ang ibang mga simbolismo ay mahirap matagpuan, kaya minsa’y lumalagpas na lang ito sa pananaw ng mambabasa, katulad ko.

Paguugnay sa mga Isyung Panglipunan

Ang isyung panlipunan na matatagpuan dito ang pagiging sakim sa kapangyarihan. Ako’y sumasangayon sa pagkakahiwatig ng kuwento sa isyung ito. Madalas ang ganitong pangyayari sa Pilipinas, dahil karamihan ng mga namamahala dito ay di pa nakokontento sa posisyon na nakuha nila. Madalas din ang patayan dito para makuha ang ninanais ng mga opisyal ng pamahalaan.

Simbolismong Ginamit

Tauhan

 1. Macbeth – Isang tao na nadala sa kapangyarihan na hindi dapat para sa kanya ; isang mabuting tao na may posisyon na mataas, subalit na tukso na gumawa ng masama para tumaas pa lalo siya.
 2. Lady Macbeth – Isang tao na naghahanggad ng kapangyarihan kahit di niya ito kaya panindigan.
 3. Tatlong mangkukulam – Mga tao na nagtutukso sa isang mabuting tao na gumawa ng masama.

Lugar

 • Walang simbolismo na makikita dito, subalit nakabase ang lugar ng kuwento sa totoong buhay.

Mga Pangyayari sa Kuwento

 • Ang paglapit ng gubat na Birnam sa kastilyo ni Macbeth ay maaaring sumisimbolo ito sa kalalapit na kamatayan ni Macbeth.
 • Sa kabuuan ng kuwento na Macbeth, lubusang ipinapakita roon ang dugo pagkatapos nila patayin is haring Duncan. Sumisimbolo ito sa pagkasala at pagsisi ni Macbeth sa pagpatay sa hari.

 

Ang buod na ito ay isinulat ni Angelo De Vera.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s